ગેસ હીટર

 • ઇન્ડોર મૂવેબલ પ્રોપેન ગેસ કેબિનેટ હીટર

  ઇન્ડોર મૂવેબલ પ્રોપેન ગેસ કેબિનેટ હીટર

  પ્રોપેન ગેસ ટાંકી અંદર મૂકી શકાય છે.

  • ODS ઉપકરણ લોકોની સુરક્ષા કરે છે.

  • 3 ફાયર લેવલ સાથે, તેને સરળતાથી મેનેજ કરો.

  • 4 વ્હીલ્સ સાથે સરળ ચાલ.

  • ઇગ્નીશનમાં શામેલ છે, વધારાની બેટરીની જરૂર નથી.

  • એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડિઝાઇન, જ્યારે હીટર ડમ્પ કરવામાં આવે ત્યારે ઓટોમેટિક ગેસ કટ-ઓફ પ્રોટેક્શન.